پــرانه

یاران چه غریبانه، رفتند از این خانه

جمعه, ۱۵ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۲۳ ب.ظ

چکار کردند با خون شما؟ ...

چجوری این همه ثروت رو بالا کشیدند به اسم شما ...

چطور از عدل گفتند در وصف شما و خودشون در عمل ظلم کردند

چطور حرف بهشتی رو شنیدند و توجیه کردند

چطور اونچه مذمت شده بود رو تکریم کردند

چطور کور شدند

چطور بسته شدند

چطور هرچه باسوادتر شدند، متعصب تر شدند

چطور شما رو شناختند و عین شما نشدند.


ما هم نشدیم؟ قبول، ما هم بد کردیم. اما ما که ادعایی نداشتیم

چطور ادعای بزرگی کردند و آرمانتون رو حقیر کردند ...


کجایی چمران. کجایی امام موسی. کجایی بهشتی. کجاست اون مسئولیت پذیریت؟ کجاست مدیریتت و شونه خالی نکردن و توجیه خنده دارِ دردآوری که نداشتی ... کجاست اون همه آزادگی و استقلالت. کجایی ...

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • جمعه, ۱۵ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۲۳ ب.ظ
  • پر