پــرانه

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

بعید می دونم هیچ بشری، و بالاتر از اون، هیچ مادری! پیدا بشه که مثل تو یک ماه تمام - بلکه یک عمر - پا به پای بچه هاش بدوئه، دل به دلشون بده و از محبتش هیچ کم نذاره. هیچ مادری ندیدم و نشنیدم که به اندازه تو از خودش بگذره. خدا به شما چه قدر از قدرت و فداکاری و مهربونی ش عطا کرده که با تمام خستگی هات خسته نمیشی!؟ که خسته هم بشی عقب نمی کشی؟ که انقدر مهربون و دلسوزی مامان ... ؟ انقدری که حتی نمیشه این مقدار خوب بودن رو درک کرد.


کاش انقدر بد نبودم برات!

خدا حفظت کنه :) 

+ خدایا تو کی هستی که از مادر دلسوز تری؟